GAEB

Velkommen til foreningen GAEB
(Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening)

GAEB har lavet en associeringsaftale med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, så vi som forening er medlem af DF.

Målet er et tæt samarbejde inden for områder af gensidig interesse - for exempel:

 -  Undervisning 

 -  Betjening af gymnasieelever ved FFU-bibliotekerne.

De to foreningers medlemmer kan desuden deltage i begge foreningers arrangementer til medlemspris.

Under menuen til venstre kan du læse lidt mere om foreningen.