Oversigt over medlemsbiblioteker

Medlemsliste 2013

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Arkitektskolen i Århus

AU Library

Avdelingen för ABM

Bibliotekarforbundet

Biblioteket for Arkitektur, Design, Konservering og Scenekunst

CBS Bibliotek

Danmarks Jordbrugsforskning

Danmarks Kunstbibliotek

Danmarks Nationalbank

Danmarks Statistiks Bibliotek

Danmarks Tekniske Informationscenter

Dansk BiblioteksCenter A/S

Dansk Sprognævn

Det Administrative Bibliotek

Det Danske Filmmuseum Bibliotek

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Det Jydske Musikkonservatorium

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Teaters Bibliotek

Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut. Bibliotek

DIIS

KORA. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

DTU Aqua

Erhvervsakademi Århus

Erhvervsakademiet f. Byggeri & Produktion, Biblioteket

Fagbiblioteket, Sønderborg Sygehus

Folketingets Bibliotek

Forsvarets Bibliotek

Forsvarets Materieltjeneste

Gentoftebibliotekerne

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Hillerød Hospital, Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek

IRCT International Documentation Centre

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Kulturstyrelsen

Kunstindustrimuseets Bibliotek

KVINFO

Københavns Tekniske Bibliotek

Københavns Universitet

Mediateket, Herning Gymnasium

Medicinsk Bibliotek, Sydvestjysk Sygehus

Musikhistorisk Museum & Carl Claudius' Samling

NIAS Library and Information Centre

Nordsøcentret

NOTA

NOVO- Nordisk A/S

Nunatta Atuagaategarfia

OASIS - Behandling og Rådgivning for Flygtningen

Odense Universitetshospital

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Syddanmark

Psykiatrien Region Sjælland,

Psykiatrisk Forskningsbibliotek

Region Hovedstaden Psykiatri, Pskyk. Center Sct. Hans

Regionshospitalet Viborg

Rigshospitalet

Roskilde Handelsskole

Roskilde Universitetsbibliotek

Servicestyrelsens Bibliotek

SFI Bibliotek

Statsbiblioteket

Sundhedsstyrelsen - Biblioteket.

Swets Information Services V

Syddansk Universitetsbibliotek

University College Sjælland

University College Nordjylland

Vendsyssel Historiske Museum

VIA Bibliotekerne

Aalborg Sygehus. Medicinsk Bibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek