Forretningsorden

Forretningsorden

Formålet med Forum for Formidling af Ophavsret er at udbrede kendskab til ophavsretlige problemstillinger og licenser på forsknings-, fag- og undervisningsbiblioteksområdet.

Den primære målgruppe er ansatte inden for biblioteksområdet med henblik på at de får indsigt i arbejdet med formidling af ophavsret. En anden funktion for bestyrelsen er rådgivning for hovedbestyrelsen i forhold til udviklingen på ophavsretsområdet.

Forum for Formidling af Ophavsret har fokus på formidlingsopgaven. Der er fokus på at styrke videnniveauet og skabe godt arbejdsgrundlag for dem, som har vejledningsopgaven i hverdagen.

Der skal afholdes minimum en årlig generalforsamling og en årlig konference. Den første konference forventes at bliveafholdt i efteråret 2014. Der holdes i øvrigt mindre arrangementer efter behov.

Forum for Formidling af Ophavsret skal være økonomisk selvbærende.

Bestyrelsen holder møder kvartalsvis eller oftere efter behov, idet møderne indkaldes af formanden.
Sekretæropgaven og mødested går på skift i bestyrelsen, idet møderne dog holdes på skift øst og vest for
Storebælt.