Forretningsorden

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer + evt. op til 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstitutionere sig selv på første møde efter valg.

Suppleanter
Er meget velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder, de har dog ikke beslutningskompetence i tilfælde af afstemninger.

Bestyrelsesmøder
Der afholdes almindelige bestyrelsesmøder en gang i kvartalet og supplerende møder efter behov, f.eks. op til arrangementer.
Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.
Mødeledelsen forestås af mødets vært. Værtsskabet indbefatter dagsorden og mødeindkaldelse.

Sekretær / Referent
Referenten er værten ved næste møde

Årsberetning
Årsberetningen skal udarbejdes op til DF’s årsmøde der afholdes i september. Den skal lægges op på hjemmesiden samt i Revy.
Årsberetningen udarbejdes af formanden.

Halvårsrapporter
I maj og november indsendes en kort rapport om NEFUS arbejde til DF’s hovedbestyrelse.

Valg
Der afholdes valg hvert år i september.

Aktiviteter
Der afholdes som minimum 1 indtægtsgivende endagsarrangement om året. Det tilstræbes at der hvert andet år afholdes mere end det.

Medlemmer
Alle medlemmer af DF med interesse for området kan blive medlem af NEFUS. Medlemsliste føres af DF.