Temadag d, 22-11-2012

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der når bøgerne bliver elektroniske?

Temadag afholdt i samarbejde med Fabita, onsdag d. 22 november 2012.

E-bøger er en integreret del af hverdagen, der har indflydelse på arbejdsprocesser og samarbejdet bibliotekerne imellem. Det betyder at der stilles helt nye krav, materialevalget skifter karakter, og der er helt nye spillere på banen..

Temadagen satte fokus på de forandringer, der er sket i arbejdet med bøger når de er blevet elektroniske - både på det enkelte bibliotek og i forhold til lånesamarbejdet. Der blev fokuseret på udbud, økonomi, materialevalg og den praktiske håndtering lokalt og i forhold til DanBib/bibliotek.dk

Hvem har adgang til hvad? Offentlige biblioteker og den restriktive adgang /v. Harald von Hielmcrone (SB)

E-reolen og forlagsbranchen /v. Thor Dekov Buur (Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen)

Synliggørelse versus økonomi - kan bibliotekerne opfylde brugernes behov? /v. Christian Knudsen (KB, KUBIS)

E-bøger / e-ressourcer og katalogen /v. Nikolaj Kjær Jensen (CBS)
og
E-bøger / e-ressourcer og katalogen /v. Knut Anton Bøckman (KB, DIS)

Hvordan kan man søge i ressourcerne i fælleskatalogerne? Kommer ressoucerne i DanBib? /v. Inger Andersen (Vejle Bibliotek)

Hvordan ser fremtiden så ud, og hvordan passer Danskernes Digitale Bibliotek ind i dette billede? Afslutning og sammenfatning /v. Michael Anker (Kulturstyrelsen)