Om Metaforum: Forum for Metadata og Katalogisering

Nyt navn til Forum for Registrering

Bestyrelsen for Forum for Registrering har i efteråret besluttet at skifte navn til:

METAFORUM : Forum for Metadata og Katalogisering.

Beslutningen om at skifte navn er sket, fordi vi netop ikke kun er et forum for registrering. Vi er et forum, der arbejder med udviklingen , berigelsen og brugen af metadata i forskellige sammenhænge.

I dag findes der uendelig megen (tilgængelig) information – det gælder både i kataloger, forskningsdatabaser og på internettet. Kvaliteten af disse informationer er dog varierende, hvilket både påvirker brugernes evne til at finde dem samt validiteten af dem. Men efterhånden er der ved at komme fokus på, at med gode og konsekvente metadata kan vi forbedre vores services til de forskellige brugergrupper.

Som eksempel er der megen fokus på digitalisering af vores kulturarv – men uden anvendelige metadata er det ikke meget bevendt. Det samme kan siges om forskningsdata, som er et andet stort fokusområde. 

Hvordan bliver man medlem?

Man kan kontakte en fra bestyrelsen for at få mere at vide om forummet, samt hvordan man kan blive medlem.

Hvilke opgaver har Forummets bestyrelse?

  • Bestyrelsen arbejder med at

    • Følge den nationale og internationale udvikling af standarder og metoder, der er relevante for registrering, dvs. frembringelse, indsamling, bearbejdelse og præsentation af biblioteksrelevante data.

    • Være med til at præge udviklingen på området via deltagelse i høringer, arbejdsgrupper og projekter.

    • Formidle informationer om registreringsspørgsmål og –emner i videste forstand.

    • Tilrettelægge møder og uddannelsesaktiviteter i DFFU’s regi og følge op på sådanne arrangementer.

Hvordan fungerer bestyrelsen?

Bestyrelsen afholder 5-6 årlige møder, og så vidt som muligt også en årlig temadag. På møderne diskuteres hvad der sker rundt om i den danske forskningsbiblioteksverden, hvad der sker af interessante ting i forhold til registrering og temadagene planlægges eller også følges der op på dem.