Om FLIP'D

Formål
FLIP'Ds primære mål er at styrke og udbrede interessen for de undervisnings- og læringstibud, som fag- forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilbyder deres brugere - studerende, undervisere, forskere og andre ansatte. Vi henvender os til medlemmer af DFFU med faglig interesse og arbejdsopgaver inden for dette område.

Arrangementer
FLIP'D arrangerer konferencer og temadage med fokus på netværk og strategiske partnerskaber med fag- og forskningsbibliotekernes moderinstitutioner. Emnerne er dagsaktuelle, hvor der fokuseres på både pædagogiske og didaktiske metoder og samt det biblioteksfaglige indhold. Indholdet kan være plagiering, forskningsintegritet, akademisk håndværk, digitale forskningsværktøjer, support og sociale medier i akademisk kontekst. Metoderne følger de aktuelle trends, der bliver anvendt i moderinstitutionernes generelle undervisning.
Det tilstræbes, at der afholdes en konference hvert andet år. Det tilstræbes yderligere, at der afholdes en temadag i de år, hvor der ikke afholdes konference. På forummets arrangementsside fremgår oplysninger om kommende og afholdte arrangementer. Vi samarbejder også gerne med andre fora omkring konferencer og temadage.

Netværk
Vi videndeler og netværker med alle medlemmer, der har interesse i forummets fokusområde via vores google gruppe FLIP'D - DFFU. Alle, der har interesse for forummets fokusområde, opfordres til at deltage i vores netværk og tage del i diskussionerne.
Kontakt Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. fra bestyrelsen, hvis du kunne tænke dig en invitation.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til 7 personer samt evt. 1-2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer repræsenterer forskellige landsdele og institutioner under DFFU. Bestyrelsens medlemmer tilgår for to år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Evt. suppleanter vælges for et år ad gangen. Det tilstræbes, at der til stadighed sidder erfarne medlemmer i forummets bestyrelse.

Formand
Vælges af bestyrelsen på første møde efter et valg. Formanden er repræsenteret i NordINFOLITs bestyrelse.

Orientering fra bestyrelsen
To gange årligt aflægger bestyrelsesformanden en kort rapport om forummets arbejde til DFFUs formandsmøder. Det tilstræbes endvidere at udvalgte indsatsområder formidles og offentliggøres i REVY eller på hjemmesiden. 

Møder
Bestyrelsen mødes 4-5 gange årligt. I år hvor der afholdes konference eller temadage, dog efter behov.
Mødeindkaldelse og oplæg til dagsorden udsendes af det medlem, der lægger lokaler til mødet, senest en uge forinden. Opgaven som mødeleder varetages af mødefacilitatoren. Første punkt på dagsordenen er altid en beslutning om, hvor næste møde skal afholdes.
Referat tages af det medlem, der faciliterer næste møde. Efter mødet sendes referatet til bestyrelsens medlemmer.

Valg
Forummet er i princippet selvsupplerende, hvilket vil sige, at der ikke nødvendigvis gennemføres valghandlinger. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Der gøres opmærksom på dette via Forskbib-listen. Du kan altid kontakte den siddende formand, hvis du har interesse i at høre om bestyrelsesarbejdetFLIP'D følger i øvrigt DFFUs generelle retningslinjer.