FLIP'D

FLIP'D står for Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik.
Vi arrangerer temadage med fokus på netværk og strategiske partnerskaber med fag- og forskningsbibliotekernes moderinstitutioner. Emnerne er dagsaktuelle, for eksempel om plagiering i universitetsopgaver, akademisk support, ”student empowerment”, etc.

FLIP'Ds primære mål er at styrke interessen for studerende, undervisere og forskeres informationskompetencer gennem undervisning. Desuden undersøger forummet undervisningsmetoder for at udbrede erkendelsen af fag- og forskningsbibliotekernes informationsressourcer som særdeles slagkraftige hjælpemidler/værktøjer til brug for universiteters og højere læreanstalters vidensgenerering.

FLIP'D er et netværksbaseret forum, som bruger en googlegruppe til at dele, drøfte og diskutere relevante emner. Vi opfordrer alle, der har interesser i området til at melde sig og tage del i diskussionerne. Kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis du har lyst til at vide mere.