E-mail Print Eksport til iCal-format

Relatér dig til RDA - RDA

Relatér dig til RDA - RDA 

Titel:
Relatér dig til RDA - RDA
Dato:
08.06.2017 09.30 15.50
Hvor:
Mødecenter Odense
Kategori:
Arrangementer

Beskrivelse

Relatér dig til RDA

Perspektiv og praksis

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk. 

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark. 

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur. 

Foreløbigt program

09.30 - 10.00   Ankomst + kaffe

10.00 - 10.10   Velkomst (v. Metaforum)

10.10 - 10.45   Introduktion til RDA og opsamling på hvad der er sket af tiltag i det forløbne år v.

Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd

10.45 - 12.00   Udmøntning i praksis:

    • Om den danske profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC
    • Hvad skal der ske med eksisterende data v. Line Jung Lindhard, DBC

12.00 - 13.00   Frokost

13.00 - 13.30   En praktisk øvelse udi katalogisering med RDA v. Line Jung Lindhard, Camilla Riis Petersen og

Bodil Dalgaard-Møller, DBC

13.30 - 14.15   Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå? v. Bo Weymann, DBC

14.15 - 14.45   Eftermiddagspause med kaffe/the og kage             

14.45 - 15.30   Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige – Olle Johansson, Kungliga Biblioteket, Stockholm

15.30 - 15.50   Afslutning og opsummering inkl. information om uddannelse v. Leif Andresen, formand for

Bibliografisk Råd

Hvornår: 8. juni 2017

Hvor: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Deltagergebyr:
FFU-medlemmer kr. 800

META-medlemmer kr. 300

Alle andre kr. 950

Husk tilmelding ALTID er bindende, men man er velkommen til at sende en anden fra sit bibliotek, dog skal DFFU sekretariatet orienteres herom, af hensyn til det praktiske arrangement.

Mødested

Mødested:
Mødecenter Odense

Registrering

2017-06-01
Webform