Arrangementer

Foreningens to sidste årsmøder blev afholdt 4. + 5. maj 2015 på Comwell Kongebrogården - Middelfart og på Hotel Vejlefjord, 10. - 11. maj 2016.

Derudover afholdes der normalt to årlige erfamøder (ét i efteråret og ét i foråret) for henholdsvis Vestdanmark (Jylland + Fyn) og Østdanmark (Sjælland + øer + Fyn). Hertil kommer årlige møder med CFU i både vest og øst.

I foreningsåret 2016-17 påtænkes endvidere afholdt et arrangement, der også dækker DFFUs medlemskreds. 11. oktober er der erfa-øst på Kalundborg Gymnasium, og 9.-10. maj 2017 holder GAEB sit næste årsmøde, på Ørestaden, i samarbejde med DEFFs konference.

 

 


 

Deltagelse i andre arrangementer:

GAEBs medlemmer kan søge om, at få dækket deltagelses,- og rejseudgifter til (for foreningen) relevante
temadage, årsmøder og kurser.

Dokumentet til dette kan hentes her: Ansøgning til kurser og temadage dækket af GAEB

"Prisen" for deltagelsen er et kort resumé i tidsskriftet Uddannelsesbibliotekaren. Samt et kort oplæg på GAEBs årsmøde.

Skabelonen for resuméet kan findes her: 
Tre punkter til Uddannelsesbibliotekaren