FFUs DDB kontaktgruppe

FFUs DDB Kontaktgruppe er etableret efter aftale med organisationerne indenfor forsknings- fag og uddannelsesbiblioteker.

FFUs DDB Kontaktgruppe skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet partnerne imellem med fokus på relevante aktiviteter der udspringer af DDB, herunder at sikre en hensigtsmæssig indflydelse på relevante emner.

Udgangspunktet for indsatsen er den nationale infrastruktur (DanBib, bibliotek.dk, lånesamarbejde m.v.), men mandatet er mere åbnet, og ventes på sigt at omfatte flere tilgrænsende områder, herunder indkøbs- og formidlingsopgaver.

 

FFUs DDB Kontaktgruppe har 7. april 2016 publiceret:

Hvordan skal DanBib / bibliotek.dk fungere om 2-5 år? Strategiske pejlemærker for FFU-bibliotekerne. Udarbejdet af FFUs DDB Kontaktgruppe