Del

AddThis Social Bookmark Button

Seneste Nyheder

OECD har publiceret en rapport om Open Science

OECD har netop publiceret en rapport om Open Science, der konkret handler om, hvad Open Science er, samt hvordan vi fremmer udbredelsen. Generelt er det overordnede mål med rapporten, at give en analytisk oversigt over de seneste tendenser inden for Open Science.

Københavns Universitetsbibliotek kreerer LEGO-film

Københavns Universitetsbibliotek består af 6 fakultetsbiblioteker, 18 afdelingsbiblioteker samt en række andre systemer. Det er en hel del for nye studerende at overskue, og i den forbindelse har Københavns Universitetsbibliotek udarbejdet en LEGO-film for at skabe et bedre overblik over fakultetsbibliotekerne. Ideen omkring LEGO-filmen bygger på tidligere positive erfaringer med samme metode.

 

Du kan læse mere om tilrettelæggelsen af filmen samt ideen bag her: http://christianlauersen.net/2015/09/08/the-university-library-brick-by-brick-a-lego-library-movie/

Filmens kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=kgABWpEhY5A

Springer og de hollandske universiteter indgår aftale

Det vil i fremtiden være muligt for forskere fra de hollandske universiteter, at tilføje deres viden samt undersøgelser til de allerede eksisterende tidsskrifter fra Springer. Dette skyldes, det videnskabelige forlag Springer og de hollandske universiteters nyindgåede samarbejde om muligheden for Open Access. 

 

Mange forlag har tidligere været bange for at tage skridtet mod Open Access, grundet den dermed store ændring i deres indtægter. Derfor går det videnskabelige forlag Springer dermed i spidsen med denne beslutning og viser, at det er mulgit.


Læs nyheden her: http://www.infodocket.com/2014/11/20/open-access-springer-signs-licensing-agreement-with-dutch-universities/

Nyt samarbejde mellem Designskolen og Syddansk Universitet i Kolding

Der er netop indgået en aftale om fælles biblioteksdrift mellem Designskolen og Syddansk Universitet i Kolding. Der vil i praksis blive to fysiske biblioteker samt en fælles informationsspecialist, der vil træde til d. 1. oktober. 

Samarbejdet vil bl.a. indholde undervisning, formidling samt vejledning. Ydermere indeholder aftalen en analyse og et muligt samarbejde om e-licenser. 

EU arbejder hen imod copyright reform

Formentlig godt nyt på copyright fronten. EU har besluttet at følge anbefalingerne i Julia Redas rapport, 'EU copyright evaluation report'. Redas rapport anbefaler bl.a. nye undtagelser for biblioteker og forskere når det gælder digitale objekter og f.eks. digitale lån.

Det er et vigtigt skridt mod øget adgang til digital information, men der er nok stadig et stykke vej endnu.

Læs nyhed desangående på Redas hjemmeside: https://juliareda.eu/2015/06/reda-report-adopted-a-turning-point-in-the-copyright-debate/

Julia Redas rapport: https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report/