Del

AddThis Social Bookmark Button

Seneste Nyheder

EU arbejder hen imod copyright reform

Formentlig godt nyt på copyright fronten. EU har besluttet at følge anbefalingerne i Julia Redas rapport, 'EU copyright evaluation report'. Redas rapport anbefaler bl.a. nye undtagelser for biblioteker og forskere når det gælder digitale objekter og f.eks. digitale lån.

Det er et vigtigt skridt mod øget adgang til digital information, men der er nok stadig et stykke vej endnu.

Læs nyhed desangående på Redas hjemmeside: https://juliareda.eu/2015/06/reda-report-adopted-a-turning-point-in-the-copyright-debate/

Julia Redas rapport: https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report/ 

Data Scientist Training for Librarians (DST4L) afholdes for første gang i Europa den 9 - 11 september 2015

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Digitalisering, nye instrumenter og nye metoder skaber data i hidtil uset omfang. Dette er der behov for at sætte fokus på inden for DFFU-sektoren.

Læs mere: Data Scientist Training for Librarians (DST4L) afholdes for første gang i Europa den 9 - 11...

LIBER offentliggør Haag Deklarationen

LIBER har i sidste uge offentliggjort The Hauge Declaration on Knowledge Discovery in The Digtial Age der bl.a. rammesætter bibliotekerne som væsentlige spillere i arbejdet mod fri og lige adgang til information og data.

LIBER har udsendt nedenstående til deres medlemmer: 

Dear LIBER Members,

We’re proud to announce that today The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age is being launched in Brussels.

LIBER has led work on the Declaration and believes that libraries have a key role to play in supporting and advocating for the principles listed in the Declaration. We encourage all of our members to read the Declaration and support it, either as organisations or individuals.

The Declaration and form to sign up as a supporter can be found here: http://thehaguedeclaration.com/the-hague-declaration-on-knowledge-discovery-in-the-digital-age

Signatories will agree to share and work towards the key vision of the Declaration, which calls for changes to intellectual property (IP) law and the removal of other barriers currently preventing widened and more equal access to Big Data. IP law was not designed to regulate the free flow of facts, data and ideas, nor should it.

Ny formand for FC

Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC) har fået nyt formandsskab og det er en DFFU-kending der har sat sig på formandstaburetten; Bertil F. Dorch som bekendt også er formand for DFFU,

Læs mere her og se resten af FC-medlemderne: http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/om-biblioteker/forskningsbiblioteker/deff/fag-og-forskningsbiblioteker/fc/

Top 10 Academic Library Issues for 2015

Library Journal har sammensat en liste over de 10 faktorer der kommer til at præge FFU-biblitoekerne i 2015

Læs mere: Top 10 Academic Library Issues for 2015